Дейности

Планиране и изпълнение на комплексни проекти

Доброто планиране е основополагащо за високата добавена стойност на нашата работа.

По време на нашите дейности имаме валидна застрахователна полица на стойност до 1 000 000 Евро за нанасяне на материални щети по инфраструктурата или оборудването на клиента.

Процесите по осъществяване на проект са:

 • Запитване от клиента
 • Безплатен оглед в рамките на Европа
 • Дефиниране на срокове за изпълнение, технически параметри, други специфики и
  клиентски очаквания
 • Подготовка на нашата оферта в рамките до 3 работни дни
 • Изготвяне на оферта (ценовото предложение е крайно без никакви допълнителни
  скрити такси)
 • Официално потвърждение от страна клиента
 • Предоставяне на детайлен план за действие
 • Стартиране на дейност
 • Успешно приключване в срок
 • Издаване на фактура
 • 30 дни отложено плащане

Свържете се с нас