Премествания на домакинства

Преместавне в чужбина или пък през океана е често свързано с бюрократщина, особено в случаите на държави извън ЕС. Когато ни се доверите, избягвате тези затруднения и сблъсъци.

Ние предлагаме:

  1. Цялостно преместване на покъщнина в България и чужбина с помощта на експертни електротехници и механици;
  2. Складиране: осигуряване на краткосрочно или дългосрочно складиране на Вашите мебели.

Свържете се с нас