Специални транспорти

Industrial moving показва силните си страни при сложни премествания, които изискват експертната употреба на техника и прецизно планиране. Нашата логистична инфраструктура и експертен персонал са подготвени и обучени за предизвикателства с транспортирането от предпроектното проучване до монтажа.

По време на нашите проекти ние осигуряваме цялото необходимо оборудване за безопасното транспортиране като опаковачен материал, външни асансьори, транспортни средства и т.н.

Industrial moving извършва монтажа и демонтажа на оборудването.

Свържете се с нас