Временно складиране

Изнесеният склад предлага възможност на своите клиенти да разширят своята складова база или просто да съхраняват вещи, предмети или стока. 

  1. Възможност за дългосрочно или краткосрочно складиране на мебели или други вещи в нашите контейнери
  2. Разширение на Вашата складова база, оутсорсвайки тази дейност към нас.

Свържете се с нас