Viomoda – Laser Cutter

ВИОМОДА е компания, занимаваще се с текстилно производство. Те наскоро инвестираха в нова технология – настолен лазерен плотер. 

Машината е специфична и чувствителна към вибрации. 

За успешната релокация и позиониране на Лазерната машина,ВиоМода решиха да ползват услугите на “Индустриал Мувинг” ЕООД.

Нашите високо квалифицирани служители, направиха лесен за осъществяване процеса, кто изпълниха всички очаквания за срок, безопасни условияи защита на машината.

Свържете се с нас