Услуги


ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ

Ние сме специализирани в преместванията, спазвайки стриктно Вашите строго дефинирани параметри и разполагайки с високо квалифициран персонал и правилното оборудване.

ПРЕМЕСТВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВА

Преместавне в чужбина или пък през океана е често свързано с бюрокращина, особенно в случайте на държави извън ЕС. Нашият опит с митническата обработка в различните държави ще скъси езиковите Ви бариери.

СПЕЦИАЛНИ ТРАНСПОРТИ

Industrial moving GmbH показва силните си страни при сложни премествания, които изискват експертната употреба на техника и прецизно планиране. Нашата логистична инфраструктура и експертен персонал са подготвени и обучени за предизвикателства с транспортирането от предпроектното проучване до монтажа.

АРХИВ НА

ДОКУМЕНТИ

Ние архивираме и съхраняваме Вашите документи изцяло според нуждите Ви. Документите се сортират и подреждат на регали, според Вашите предписания.

След настъпилата финансова криза, следствие от разпространението на COVID – 19, фирма “Индустриал Мувинг” ООД кандидатства и бе одобрена като бенефициент на безвъзмездна помощ от ОП Иновации и Конкурентноспособност на Европейския Съюз.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-12855-C01

Бенефициент: ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г.
Край:      04.12.2020 г.